KompoZer - en gratis HTML editor der overholder W3 standard:

Se først W3 HTML skolen (på engelsk)http://www.w3schools.com/html/default.asp

KompoZer programmet kan hentes fra http://www.kompozer.net
Husk at dansk sprogpakke også skal hentes og installeres efter installation af selve programmet for at få dansk menu.
Du skal måske selv oprette en genvej til KompoZer programmet på dit skrivebord / i din startmenu, så det er let at kalde frem.

Mere om KompoZer på dansk: 
http://mozilladanmark.dk/produkter/kompozer 

Kim Ludvigsen har en udmærket forklaring om installation og brug af Mozilla Kompozer:
http://kimludvigsen.dk/programmer-internet-kompozer.php

Mozilla KompoZer hed i andre tidligere udgaver Compozer, Nvu - læs om historien på Mozilla composer projektet (på eng.): http://en.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Composer ..
- henh. på dansk 
http://wiki.mozilladanmark.dk/wiki/KompoZer ...
KompoZer byggede oprindelig på NVU editoren, men der var nogle irriterende fejl i editoren; den opr. NVU udvikler opgav at forsætte udviklingen af NVU i 2006 og gik i stedet i gang med at udvikle et helt nyt Web editor projekt baseret på Firefox Gecko kernen, men sådan noget tager jo flere år at bygge op og indtil det nye projekt lancerede en udgave stod vi mange, der basalt havde været glade for NVU som en kun let fejlbehæftet editor, uden at have en gratis erstatning at kunne skrive websider med; kildeteksten var åben og der er tilladt iht. licensen at bygge videre og bygge om, så nogle andre programmører trådte til og fik lavet rettelser af de mest generende fejl; KompoZer er ikke blevet 100% perfekt / smart, men blev dog brugbart til husbehov, i en midlertidig udgave, indtil den nye bedre editor er færdig.
Her i 2012
er så BlueGriffon projektet udkommet - se http://bluegriffon.org - men den nye Web editor mangler stadig dansk oversættelse / menuer / forklaring iht. siden?  .. 

Mon ikke den vil komme til at afløse Mozilla KompoZer, lige så snart den udkommer med danske menuer og dansk forklaring?

ADVARSEL:

BRUG ALDRIG WORD el. andre MICROSOFT produkter til at skrive HTML kodede filer med
. Kildeteksten Microsoft programmer laver fyldes desværre med utallige unødvendige stil-koder, der gør det sværere at rette / rense ud i teksten senere og som kun Internet Explorer kan behandle
- dvs. Microsoft vil ikke overholde / nøjes med aftalt W3 standard.

Jeg opdagede at mine gamle sider opr. skrevet i Word og gemt i HTM format ikke kunne vises korrekt i Firefox, kun i Internet Explorer. Se http://kroun.ulmarweb.dk/Babesia.htm - i både IE og Firefox - og du vil se hvad der går galt. Et stykke nede i teksten mangler der åbenbart en slutmarkør for et link, som betyder at resten af teksten opfattes som et meget langt link og bliver understreget og øvrige links derfra og resten bliver skjult ..
Det er meget besværligt / tidskrævende at rette formatterings fejlene i alle de mange filer jeg har skrevet og jeg er ikke færdig; tanken er at de bevaringsværdige oplysninger jeg har lagt under min tidligere projekt hjemmeside http://kroun.ulmarweb.dk skal overføres i redigeret form til DanInfekt efterhånden, men stadig gemt som eksterne HTML filer der kan kaldes uden login, via links.
Når jeg har fået rettet en fejlformatteret fil bliver den gemt i HTML i stedet for HTM format. Men de gamle HTM filer bliver efterladt som de er (men med et link til den opdaterede version øverst), fordi der kan være ældre hjemmesider der linker til den oprindelige HTM fil - derved kan folk blive dirigeret videre til den rettede udgave.
 

Hvis du har skrevet en Word / Frontpage formatteret HTML tekst, som du gerne vil lægge op, så overfør allerførst teksten til NOTEPAD [CTRL+A, CTRL+C (marker og kopier alt) => i Notepad CTRL+V  (indsæt)], derved fjernes alle formatterings koder i én enkel arbejdsgang fra hele teksten
- så du får en helt ren uformatteret tekst, som kan gemmes i TXT format, og den  kan evt. TILFØJES din webmappe som den er ...
- eller du kan kopiere den rene uformatterede tekst ind i Mozilla KompoZer editoren og bruge programmet til at formattere teksten pænere på en måde der overholder W3 standard.

DanInfekt artikler:


Alle syge medlemmer opfordres til at fortælle andre om deres sygehistorie og erfaringer med sundhedsvæsen og social væsen, det gøres bedst i artikel form!
Fagligt stof om mikrober, test etc. bør ligeledes samles i artikel form, det bliver for rodet og for svært at finde igen, hvis saglig information KUN står som spredte kommentarer / svar på spørgsmål stillet i FORUM, måske tilmed indlejret i snak om andet, så emnets forklaring ikke hjælper til at finde når man søger.
Der bør skrives artikler om hver mikrobe familie, om test metoder etc. etc. - naturligvis med kildehenvisninger. Det tager tid .. 

Når man (efter login) vil lægge et ARTIKEL forslag ind på http://daninfekt.dk hjemmesiden (eller anden Php-fusion hjemmeside)
- skal det ske i HTML W3 standard formattering. Det er faktisk legende let vha. KompoZer!

Når man bruger de indbyggede formatteringskoder for afsnit, overskrifter etc. bliver de formatteret med de på hjemmesiden definerede stil skemaer (CSS), dvs. layout på artikler  bliver ensartet og man kan let ændre layoutet for alle ens undersider ved kun at rette i CSS stil skema filen - det er super smart. Her er en af fejlene i KompoZer, det er ikke så let at rette i CSS stilark med editoren.

Man skriver allerførst hele sin tekst på normal vis (uden formattering) i KompoZer; først når selve teksten er som det skal være, går man i gang med at formattere den pænt med overskrifter, afsnit, fed, understreget etc.
- og når siden ser ud som man ønsker den skal se ud i formatteret form ..
- skifter man på fanerne forneden i KompoZer vinduet fra Webvisning til Kildekode

Dernæst kopierer man al den kodede tekst som står imellem de to BODY start og slut koder over til computer klippebordet.

Dernæst åbner man DanInfekt hjemmesiden, logger sig ind og vælger artikel forslag i Navigation menuen, giver ens artikel en passende kort overskrift og skriver et resume / kort beskrivelse af indholdet (den vises i artikel oversigten), og indsætter dernæst fra klippebordet den HTML formatterede tekst, samt vælger en passende placering (mappe) til artiklen og trykker på send.

Derved bliver artikel forslaget lagt ind til webmasters gennemsyn og godkendelse.

Det er altid en god ide at give besked om at du har artikel forslag ind (email), så webmaster hurtigere opdager der ligger en opgave om at gennemse og godkende artiklen, som kan publiceres på hjemmesiden ved tryk på godkend ...
Måske lægges artikel forslaget i første omgang ind i bestyrelsens ARBEJDE mappe til bestyrelsens gennemsyn og fælles godkendelse/kommentarer, før end den færdigt editerede artikel flyttes over enten til internt medlems område - evt. til medlemmers kommentarer / rettelses forslag - før den evt. flyttes til offentlig visning, så folk kan læse den uden login.
Kommentarer påført under udviklingsarbejdet kan skjules, selvom de stadig ligger tilknyttet artiklen og kan genfindes ved behov, eller de kan slettes f.eks. når rettelse af stavefejl er udført er kommentarer om stavefejlen naturligvis blevet irrelevant og kan slettes.
På den måde kan mange / alle medlemmer i foreningen arbejde sammen om at skrive gode artikler til DanInfekt hjemmesiden.