Sted, dato.


Til

[indsæt her adresse på sygehus afdeling og navnet på din behandler]Iht. de gældende regler for aktindsigt i lægejournaler anmoder undertegnede hermed om FULD AKTINDSIGT i alle mine læge journaler, inkl. ønsker alle undersøgelses-resultater og korrespondancer (herunder henvisninger og breve) i min sag. 

Jeg betaler naturligvis gerne for udgifterne i forbindelse hermed.


med venlig hilsen

din underskrift

[indsæt dit fulde navn, adresse, tlf. og fødselsdag/ CPR-nummer, og gerne evt. tidspunkt /periode for kontakten!]