FILNAVNE

Visse regler er smarte at overholde, hvis en fil skal bruges til WEBVISNING!

Windows tillader meget lange filnavne/stier, som ved flytning af website til en Linux webserver kan have problemer med at vise.
Filnavne skal være så korte, men informative om indhold som muligt, maks. 64 karakterer inkl. filtype!

Filnavne skal være unikke, for der kan ikke lægges to filer med samme navn i samme mappe. Programmet Quixplorer jeg bruger tillader ikke overskrivning af filer på webserver af sikkerhedsgrunde, så filer skal navngives korrekt inden de uploades.

Det skal være let for mig at se på filnavnet hvem filen tilhører (ID først) uden at åbne filen og DATO på svensk (ÅÅÅÅMMDD) og kort hint om hvilken information filen indeholder, samtidig med at filnavne med personlige oplysninger i, ikke let må kunne gættes af uvedkommende, de kan tilføjes en volapykkode der er meget svær at gætte for uvedkommende. Det duer derfor ikke at alle projekt deltagere kalder alle de dagbøger de sender til mit gennemsyn for ”dagbog.xls” eller ”kopi af dagbog.xls”.

* Undgå blanktegn (~ %20 i links) i filnavne (URL), der derved kan blive meget lange og ulæselige for mennesker, svære at skrive af.
VIGTIG FORSKEL: Linux er case sensitiv i filnavne og mapper (ser forskel på små og store bogstaver), hvorimod Windows er case insensitiv, læser alt som om det er små bogstaver.
Ved bevidst brug af stort bogstav for hvert nyt ord, kan man spare skilletegn - kun: - (minus) + (plus) og _ (understreg) er tilladt - uden at det bliver ulæseligt for mennesker.
URL skal skrives nøjagtig som filen er gemt på Linux server.
Ellers får man fejl 404, siden kan ikke vises.

* UNDGÅ æøå ÆØÅ (kan oversættes til ae, oe, aa) og alle de andre specialtegn end - + _, erstattes på websider af flere karakterer lange HTML koder (blank = %20), der gør linket svært at læse og skrive ind i adresse linie for mennesker!
Med brug af webmappe systemer som Google drev, Dropbox etc. kan der være yderligere regler for filnavne der skal overholdes, f.eks. vil Dropbox ikke acceptere = i filnavn.

Filer tilknyttet bestemte patienter skal navngives efter disse regler:

* alle filer starter starter med det tildelte ID
(som regel bruges initialer og fødselsår, eller et fortløbende projekt nummer)

* DATO(er) skal altid skrives på svensk form AAAAMMDD-
det være sig indlæggelses dato for lægejr, kontakt dato, prøvetagnings dato (ikke svardato).

Symptomdagbog skal både have start og slut dato for den periode dagbogen omhandler med - imellem.
Det svenske DATOFORMAT sikrer automatisk korrekt sortering af filer i webmappen i datorækkefølge, hvilket lettet overblikket. Når dagbogen opdateres ugentligt kommer der hurtigt mange versioner; altid godt at have gemt mindst en gammel ”sikkerhedskopi” eller flere, forskellige steder, i fald der skulle ske fejl på serveren. Jeg rydder op med mellemrum, sletter eller flytter gamle udaterede filer til arkiv mappe.

Filer bør derudover som regel have en kort men entydig forklaring om indhold. Kun amer. ASCII tegn! Eftersom symptomdagbog kendetegnes ved 2 datoer og filtypen *.xls – så er det ikke bydende nødvendigt at give mere beskrivelse, for at vide indeholdet. Eksempler:

Forklarende tekst i JOURNAL filnavne:
sygehus-afd skrives på kortest mulig form, f.eks. OUH-Q = infektionsmedicinsk afd. Q på Odense Universitetshospital; titel-speciallægenavn, f.eks. neurolog-Korsgaard

TEST RESULTATER: laboratoriets navn, ligeledes fork. mest muligt:
KKA = klinisk kemisk afd.
KMA = klinisk mikrobiologisk afd.
SSI = Statens Serum Institut
Infectolab
- de navne siger os noget om hvilket typer af prøvesvar der ligger inde i filen
- hvis ikke stedet fremgår på anden vis og kan være vigtig, kan man tilføje -sted med – imellem,
f.eks. eks. KKA-OUH, neurolog-Korsgaard-Od, neurolog-KlausHansen-RH (hvis man blev set i hans officielle overlægestilling på RH) eller neurolog-KlausHansen-Hamlet (set i hans privat speciallæge praksis konsultation på Hamlet) o.lign. ...

ALLE FILER MED PERSONLIG IDENTIFIKATION I - navn, CPR, adresse, telefon, email - BØR HAVE EN VILKÅRLIG KOMPLEKS VOLAPYK KODE PÅHÆFTET
- EN DER IKKE FOR LET KAN GÆTTES af uvedkommende, for at beskytte imod snagen og undgå risiko for identitets tyveri. Koden bør ligesom passwords til hjemmesider indeholde mindst 8 karakterer og både tal og små og store bogstaver.

Filer uden personlige data i kan gøres så korte som ID-dato.filtype ..
- f.eks. http://case.ulmarweb.dk/0001/0001-20080206.wmv ...
- det er linket til projektdeltager #1's (0001) video af mikroskopi af blod, udtaget (og optaget) den 06-02-2008 (WMV er Windows Media Video format); en fiktiv symptom dagbog fra samme pt. for perioden 25-12-2007 til 06-02-2008 kunne f.eks. være kaldt 0001-20071225-20080206-axy279Ps.xls - hvor volapyk koden er hængt på i slutningen. Den kunne være med flere tegn. Da jr. kopier og symptomdagbøger indeholder personfølsomme data bør de beskyttes ekstra godt …
HUSK hvis man vil se på sin fil via browser skal hele URL og filnavnet inkl. kode skrives nøjagtig sådan som filen er blevet gemt oppe på serveren; den mindste afvigelse og man får fejl 404 siden kan ikke vises, altså når websitet ligger på en Linux server, der er case sensitiv, hvorimod Windows er case insensitiv.

Des mere kompleks, ulogisk, meningsløs volapyk kode, des sværere vil filnavnet være at gætte for uvedkommende (men også mere træls at skrive manuelt over i browser adresse linien) og selv computere skal bruge meget lang tid for at trævle alle muligheder igennem ved en kode bestående af samlet 26+ eller flere variable tegn (ID-AAAAMMDD-TEKST-VOLAPYK.TYPE) ....
Lad være med at lave bogmærke i browser til private filer, der er for mange apps f.eks. til mobil telefon der uden at man ved det kan læse alt og videresende alt til uvedkommende, inkl. link med volapyk koder og så er det hele jo omsonst. Ryd browser historien og fjern cokies, umiddelbart efter du har kigget.

DU BESTEMMER SELV SIKKERHEDSNIVEAUET, NÅR DU NAVNGIVER FILER TIL WEB og bruger webmapperne! Del aldrig filer med personfølsomme data via links på Internet.
Hvis du ønsker at vise andre f.eks. dine test resultater, bør der laves en PDF kopi, hvor persondata (navn, CPR, adresse, telefon, email etc.) bliver fjernet og i stedet sat anonymt ID på, så uvedkommende der får fat i filen ikke kan vide, hvis resultater det er, mens vi der kender ID, kender person relationen.
Vær meget nøjeregnende med hvem du lader kigge i dine private
filer!

NB Kun filer der er relevant for projekt sagen, må lægges i projekt case mapperne.
Ved mistanke om misbrug / virus infektion lukker jeg for adgang, så husk at scanne din computer og filer før de sendes til mig/gemmes i case mappen på serveren. Serveren kører automatisk virus tjek!
Gem altid kopi af dine egne filer hjemme hos dig selv, gerne flere steder (harddisk, USB stick), så de ikke mistes selvom et af gemmestederne evt. flere skulle gå i stykker samtidig.
Jeg gemmer også
kopi alle de filer jeg modtager herhjemme, men der er jo rigtig mange filer og det tager lang tid at sikkerheds kopiere alt vis Internet, så det sker ikke så tit!
Det er rigeligt dyrt for mig at købe løbende sikkerhedskopi fra webhost.