Om http://dir.ulmarweb.dk
- også kaldet DIR-systemet eller web-mapperne

af Læge Marie Kroun, Sept. 2015.

Via et smart Opensource Php-program Quixplorer kan jeg endelig (igen) give nye brugere login til personlige WEBMAPPER, nu placeret på ny webserver hos Gigahost.dk under min egen private case.ulmarweb.dk, dvs. ikke under daninfekt.dk, fordi DanInfekts nuværende webhost (ligger hos Web10.dk) tillader mig desværre ikke at bruge Quixplorer programmet.
Alternativt til upload af fil direkte til personlig webmappe, kan patienter uden Internet adgang sende mig filer på CD/DVD eller USB stick, som jeg så kan lægge op i brugers webmappe.

Det er KUN mig, der kan oprette WEBMAPPE og BRUGER login og det gør jeg først efter at du har anmodet mig om personlig sagsvurdering og har meldt klar til at lægge din første symptom dagbog op til gennemsyn.

Ad sikkerhed:
Der køres automatisk virusscanning og evt. inficerede filer fjernes fra serveren.
Jeg tager naturligvis jævnligt backup af alle webmapperne, men da det går ret langsomt over Internet, så kan jeg desværre ikke længere gøre det dagligt, sådan som det automatisk blev gjort dengang webmapperne lå på vores egen private webserver computer her i huset. Sørg derfor altid selv for at have gemt backup af alle dine filer, gerne på flere medier (harddisk, USB stick, DVD, cloud mappe), så dine filer let kan gendannes på serveren, ifald der skulle opstå fejl oppe på fil serveren.
WEBMAPPERNE placeret under case.ulmarweb.dk er naturligvis forbeholdt til SAGSRELEVANT indhold og kun de filtyper, som jeg tillader. Hvis jeg finder at en bruger har uploadet fil med et irrelevant for sagen eller skadeligt indhold, fjernes sådanne filer uden varsel, og brugers login til webmappen lukkes!

Quixplorer er vel afprøvet i mange år af mange forskellige brugere uden problemer, fraset hvis serveren / Internet forbindelse har været nede (hvis du kan få login siden på http://dir.ulmarweb.dk frem, så er der "hul igennem" imellem din computer og webserveren), eller hvis en bruger har glemt sit login / lavet slåfejl. Kodeord gemmes krypteret og kan ikke læses, men glemmer du dit kodeord, så kan jeg efter anmodning fra dig logge mig ind som admin og "nulstille" dit kodeord; det må foretages manuelt, fordi der er desværre ingen automatisk "glemt kodeord" funktion i Quixplorer.
Tjek lige om CAPS lock tasten skulle være slået til, hvis du ikke kan logge ind, inden du beder mig om at sætte dig et nyt kodeord! 

Del aldrig dine filer med persondata i med andre via Internet link.
Hvis f.eks. journaler, test resultater eller billeder skal deles med andre via Internet, så bør der af sikkerhedsgrunde laves en anonymiseret version, dvs. med alle patient data fjernet/sværtet over, og i stedet markeret med det bruger ID, som jeg har tildelt brugeren i mit system, så der ikke kan opstå risiko for identitets tyveri!

Kontakt mig straks ved evt. problemer (SMS, DanInfekt email), samt efter overførsel af fil(er) til din webmappe! - fordi jeg får desværre ikke automatisk besked via Quixplorer, når en bruger uploader ny fil.

Login:

Indtast i browserens adresselinie http://dir.ulmarweb.dk og følgende login billede kommer frem:

Det er muligt at skifte til andre menu sprog på login siden, inden login; de store europæiske sprog var indbygget, men jeg har selv har lavet den danske menu oversættelse!
Er dine koder korrekt indtastet, gives du adgang til din private web-mappe og et et skærmbillede / menu, som minder om det  det nedenfor viste:


Flg. knapper / funktioner findes i menu linien øverst:

OP - Gå til den overliggende mappe (hvis man aktuelt "står" i en af undermapperne).
Den øverste mappe i hierakiet kaldes ofte for ROD mappen.  I roden gemmes normalt kun de (anonymiserede) filer, som der godt må linkes til via Internet, fordi filer placeret i roden har den korteste URL sti.

NB: DU skal altid lægge NYE FILER OP i NYT mappen, så jeg ved hvor jeg kan finde det NYE!
Mangler NYT mappen, så kan du let selv oprette den, eller andre undermapper, til at skabe orden i filerne se nedenfor. Når jeg har set og kommenteret på NY fil, flytter jeg den til relevant undermappe!
På den måde bliver det tydeligt for os begge hvad der er set på af mig, og hvad der endnu ikke er set på ...
HUSK altid korrekt navngivning (forklaring) af dine filer, skal ske på din egen computer, FØR de uploades (tilføjes) til NYT mappen!

HJEM – Gå til ROD mappen

Genindlæs siden (nogle brwosere, Chrome, gemmer en kopi, og opdateres ikke altid automatisk!)

SØG – filsøgning; alm. wildcards ?, * kan anvendes for ukendte bogstaver / endelser.

KOPIER – kopier fil(er) f.eks. til undermappe. HUSK altid korrekt navngivning af filer (forklaring)!

FLYT – flytter markerede filer til en forud dannet undermappe (OBS filnavne skal være unikke)

SLET – sletter markerede filer, men DU MÅ ALDRIG BRUGE SLETTE KNAPPEN!

(læger har journal skrivnings pligt og 10 års opbevaringspligt af patient journaler aht. patienten! .. jeg skal nok gennemgå og slette evt. overflødige filer, som ældre dagbøger hvis data er indeholdt i nyere version)
.. jeg kan rydde op evt. rette fejl i filnavne via direkte FTP adgang til webserveren, skulle der være fejl ...

TILFØJ – læg fil(er) op, eller upload.

Læg altid nye filer op i NYT mappen, se ovenfor, og SMS / EMAIL mig straks, om at jeg skal ind og kigge på din webmappe!
Når jeg lægger nye filer op - f.eks. indscannet jr, placerer jeg sådanne i JR undermappe, mens video mikroskopi og billeder, og evt. anonymiseret version af jr. normalt lægges i roden.
Maks. samlet filstørrelse at lægge op i en seance skulle i Quixplorer være sat til 32 Mb. Læg helst kun 1 fil op ad gangen, ellers kan der komme "timeout" fejl, hvis forbindelsen er langsom. Skulle du have en større fil, du ikke kan lægge op via Quixplorer, så send mig den på en USB stick/CD/DVD, idet jeg kan overføre meget store filer til webmapperne via FTP forbindelse.
GÅ IKKE VÆK FRA UPLOAD SIDEN FØR END HELE FILEN ER OVERFØRT og melder færdig eller vender tilbage til mappe oversigten, ellers afbrydes fil overførslen!

ADMIN – her kan og skal du ændre dit kodeord - i hvert fald lige efter første login med den af mig tildelte kode!

Login koder skal være på mindst 6 alfanumeriske tegn, og skal helst indeholde både tal og bogstaver og må helst ikke kunne gættes af andre; brug ikke familiens eller kæledyrs navne ...
Filnavne med indhold af personlige data bør gøres ekstra svære at gætte ved at tilføje en volapyk kode efter jf. forklaring!

LOG UD – afslutter.

Øverst til højre i fald-ned-liste med to valg muligheder og ved siden af den, en NAVNGIV boks.

Du kan danne undermapper eller simple tekst-filer, ved at vælge enten *.txt (Notepad format, uformatteret) eller HTM/HTML (Webside format), se nedenfor.
Der gælder naturligvis samme regler mht. navngivning af mapper, som for filnavne.

Istedet for at oprette / rette i tekst filer med den i Quixplorer indbyggede simple editor, anbefaler jeg dig i stedet at skrive dine  kommentarer i en fil på din computer, enten i Notepad el. lign. eller du kan bruge denne editor PSpad http://www.pspad.com/en/download.php (særdeles velegnet til at rette i program kode, idet den indeholder syntax check) eller Mozilla KompoZer til HTM/HTML, se http://case.ulmarweb.dk/KompoZer.html - hvorefter du lægger filen op i webmappen, når du er færdig med den. Brug IKKE WORD eller andre Microsoft programmer til at skrive HTML kodede filer, for de vil ikke overholde W3 standard!


Til venstre ud for hvert filnavn finder du en firkantet checkboks hvor du kan markere (klik med musen) en eller flere filer, som enten skal kopieres eller flyttes (men SLET ALDRIG filer, anmod mig om at rydde op ved behov!).

Til højre ud for filen i kolonnen "Handlinger" findes to ikoner:

RETTE - åbner den indbyggede meget simple tekst editor, men kun TXT fil eller * HTM / HTML kodet fil kan rettes med den i Quixplorer indbyggede simple editor. Den funktion anbefales ikke, se ovenfor!
Men bruger du den, så husk at gemme filen når du er færdig, for det sker nemlig ikke automatisk!HENT - som tillader dig at gemme filen på din computer.
Du kan også gemme filen på egen computer ved at højreklikke på filnavnet og vælge GEM (destination) SOM ...
- eller du kan prøve på at ÅBNE filen i browser-vinduet ved simpelthen at klikke på selve filnavnet, såfremt der er indbygget en "viser" til den pgl. filtype i browseren, så åbner programmet i browseren og
- ellers kommer der en ÅBN / GEM valgboks frem, herunder ses Internet Explorer og Firefox billeder af disse:


Du kan ændre fil sorterings-rækkefølgen ved at klikke på kolonne navne.
Den kolonne og retning der aktuelt sorteres efter angives ved en trekant der peger op eller ned.
Når filer navngives med bruger ID-DATO(svensk format)-tekst ... så sorteres filerne automatisk i korrekt tidsmæssig rækkefølge, og der opstår ikke tvivl om hvem filen vedrører
- det letter overskueligheden for mig.

Endelig kan JEG (du må IKKE selv!) i kolonnen TILLAD ændre tilladelser ...hvem der må gøre hvad med filen EJER, GRUPPE og OFFENTLIG - det ligner måden at give tilladelser på via FTP i Windows - rettelser sker ved at vinge af eller fjerne vinge i felterne i en 3 x 3 tabel, illustreret herunder, ved forskellige slags tilladelser med tilhørende grafiske billede; der er dog tilsyneladende en fejl i Quixplorer programmet (version 2.3.1 fra 2004), som tilsyneladende ikke tillader at skelne imellem grupperne, men kun enten fjerne eller sætte henh. LÆSE, SKRIVE og SLETTE tilladelse for alle 3 grupper på en gang; vi ville ellers være ude over problemet med evt. uvedkommende adgang til personfølsomme data, hvis vi kunne hindre OFFENTLIG LÆSNING af en filen blot ved at fjerne vingen i nederste række, venstre kolonne ...


drwxrwxrwx : d angiver at det er et directory = mappe, alle kan læse, skrive og slette mappen-rw-rw-rw- : filen kan ikke slettes når vinger er fjernet ud for X, men kan læses og overskrives


-r--r--r-- : filen kan læses, mens overskrivning (rettelse) og sletning ikke er tilladt