case.ulmarweb.dk

Indeholder private webmapper for de patienter, hvis sag bliver vurderet af læge Marie Kroun.
Filer i undermapper kan deles med andre ved at angive den fulde URL, men del aldrig nogensinde filer som indeholder personlige data over Internet / via email!

NB Tidligere sti til http://daninfekt.ulmarweb.dk/case/... er nu ugyldig! .. det hedder fremover http://case.ulmarweb.dk/...

DIR webmappe systemet (Quixplorer) fungerer nu (igen) på den nye webserver, så jeg kan igen tildele nye brugere login til private webmapper, og gamle brugere skulle igen kunne logge ind, hvis ikke så kontakt mig! 

Hvis du ønsker at jeg som lægekonsulent i DaInfekt skal kigge din patient sag igennem mhp. om der er indikation for at gøre yderligere udredning for borrelia og evt. andre flåtbårne infektioner og jeg evt. kan komme med forslag dertil, så skal du allerførst være oprettet som betalende medlem af http://daninfekt.dk

Dernæst bedes
du udfylde anmodning og give tilladelser og underskrive den bevidnet, og derefter sende det originale underskrevne papir til mig, som brev post ; postadressen finder du på http://daninfekt.dk/ under kontakt bestyrelsen.
 
Mit råd til alle kronisk syge, uanset hvad de end mistænker som årsag, uanset om de ønsker min sagsgennemgang eller ikke, er:

Brug altid din ret til at skaffe dig FULD AKTINDSIGT i alle dine journaler, inkl. kopi af alle undersøgelses resultater og korrespondancer.
Mange syge opdager desværre alt for sent at der er alvorlige fejl og mangler i deres journaler. 

Fejlagtig journal tekst må der ikke rettes i, men fejl i jr. kan og bør straks opdages og kommenteres / korrigeres via tilføjelser, fordi hvis der står noget helt forkert i ens journal, uden korrektion ved siden af, risikerer man let at misforståelser kan forfølge ens sag fremover, når det forkerte udsagn bliver læst og gentaget igen og igen i mange andre journaler, bliver det sværere at få fjernet de forkerte udsagn!

Journaler kan slettes efter 10 år
, så vigtige historiske data, som f.eks. beskrivelse af et erythema migrans udslet o.lign. fra patientens forhistorie, f.eks. for 15-20 år siden, kan oplysningen om udslettets beskrivelse let risikere at gå tabt, og borrelia patientens hukommelse kan også let svigte.
Derfor bør alle patienter selv i tide sørge for at skaffe sig kopi af alle sine journaler, test resultater og arkivere alt på sikkert sted. Det er rigtig smart at scanne alle papirer ind og gemme, så man kan medbringe dem ved lægebesøg, f.eks. på USB stick / i mobil ... fordi det hænder nemlig desværre ikke så sjældent, at journaler eller undersøgelses resultater "forputtes"
/ forsvinder fra systemet og ikke kan findes, når man sidder overfor lægen og der er brug for  de tidligere journal noter / test resultater!

Start med at logge dig ind på din
Sundhed.dk profil, og gem/udskriv alt derfra, og bed din egen læge (tidligere læger) om kopi af alt hvad denne har, også evt. gamle papir journaler der ikke er overført til EDB; de indeholder notater fra alle de henvisninger og "epikriser" fra speciallæger / afdelinger, der har set dig undervejs i forløbet.

Det giver godt overblik over hvilke speciallæger der har set en hvornår i forløbet, og hvad der yderligere kan/bør hentes journal indsigt i. De "epikriser" / korte notater egen læge fik tilsendt, indeholder ikke nødvendigvis alle test resultater, ofte omtales kun de abnorme resultater, dvs. mange normale resultater omtales måske ikke, men det er naturligvis vigtigt for min samlede vurdering / overblikket, at vide om "det" er blevet tjekket og er fundet normalt, eller om "det" aldrig er blevet tjekket ...
Jeg kan desværre ikke uden ydernummer få lov til at kunne logge mig på Sundhed.dk, men det kan patienterne heldigvis selv.Udfyld blodsuger skema (~ min journal optagelse) og beskriv selv din sygehistorie med egne ord og så mange detaljer som muligt, i tidsmæssig rækkefølge.
List alle de symptomer du har haft i sygdomsforløbet og beskriv for hvert symptom:
Hvornår startede det? Hvornår værst? Er det stadig tilstede?

Der er et ark kaldet FØR-DAGBOG i symptomdagbogen, der med fordel kan bruges til dette; ved lige at løbe alle  de mange symptomer i dagbogen igennem, får man lige vendt i tankerne alle de symptomer der er ret almindelige, selvom man måske ikke har haft det, så glemmer man ikke  ...

Beskriv hvad tænker du selv om (årsag til) din sygdom? - hvorfor mistænker du kronisk (flåtbåren?) infektion? - hvad ønsker du specielt fra mig? -
hvad vil du kunne have råd til, hvis jeg foreslår at der sendes prøver udenlands?


Begynd straks at
føre min symptomdagbog i regneark med automatisk kurvetegning:
http://case.ulmarweb.dk/dagbog.xls (engelsk version findes på http://lymerick.net/symptomdiary.xls )
Brug helst
LibreOffice Calc (gratis opensource kontorpakke https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/ ) til at indsætte data i symptomdagbogen.
Gem altid dagbogen i samme (Excel 2003/2007
) XLS format, som det hentes i.
Husk at følge regler for navngivning af filnavne på min server: http://case.ulmarweb.dk/filnavne.html

Konvertering til andre regnearks formater, herunder det nyere XLSX
format, gør desværre at kurvetegning ikke længere virker efter hensigten!
Send mig den første kopi af din symptomdagbog efter 1-2 uger!

Hvis din basissymptomscore ligger højt, aldrig når ned under 20 point på total score, fortsæt da med symptom dagbogen i mininum 1 måned, for at jeg kan vurdere DET AKTUELLE SYMPTOMBILLEDE nøjere, og om der evt. er svingninger, der peger på AKTUELT AKTIV borrelia infektion eller anden cyklisk aktivitet pegende på anden mulig periodisk aktiv infektion? .. fordi så kan det være at jeg tilbyder at gøre blodmikroskopi som screening ...
Se mine foreløbige erfaringer med symptomdagbogen: http://kroun.ulmarweb.dk/prelim-dagbog.htm
Se eksempler på fund (engelsk) http://lymerick.net/MK-videomicroscopy.html

Jeg gør ikke blod mikroskopi på bestilling, ejheller med mindre patienten har indsendt alt ovenstående til min for-vurdering af patientens situation, så jeg kan bedømme min chance for evt. at kunne gøre positive mikroskopi fund!

Jeg skal nemlig helst kunne udtage og undersøge blodet på første dag af ny opblussen i borrelia "ugecyklus", for at have en bare rimelig god chance for at kunne finde og filme forholdsvis lange, frit i blodet svømmende spirokætelignende strukturer ...
Spirokæter deler sig 1-2 gange i døgnet, og bryder op i talrige "granula" (især hos serum antistof positive går det meget hurtigt med omdannelse), så fra dag 2-3 efter udbruddet startede er der efterhånden kun halve, kvarte eller  mindre .. "granula" (~ korn) tilbage, jeg finder som regel ingen lange tynde spirokæter i for sent udtaget blodprøve, uanset hvor længe jeg leder!
Fra dag 3-4 ligger alt som regel helt stille i stuetemperatur, dvs. "granula" går formentlig i dybere dvale, fordi der er for ugunstige vækstforhold for spirokæte formen.

Men en sommer, hvor temperaturen udenfor var 30-35 grader i hele 8 dage i træk, hvilket er ret usædvanligt for dansk sommer! - blev strukturerne (rundformer "granula") ved med at bevæge sig aktivt, tumlende, alle dagene jeg observerede på dem, men jeg nåede desværre ikke at filme tilbagedannelse fra "granula" til spirokæte form, fordi temperaturen faldt til mere normal for dansk sommer ... jf. alle de gamle beskrivelse af spirokæternes komplekse livscyklus og komplekse formering, blev gjort i troperne, f.eks.
Hindle 1912 m.fl. http://lymerick.net/1912-Hindle.pdf ...
DeLamater 1951: http://lymerick.net/1951-DeLamater.htm

Danske læger uden nogen som helst personlig erfaring med blodmikroskopi, forventer jo KUN at finde / blive præsenteret for de længere slanke "flotte" (voksne) spirokæter, der ligner de "pragt eksemplarer" der altid vælges til afbildning i lærebøgerne og artiklerne. Virkeligheden viser langt større variabilitet!
- lægerne har simpelthen aldrig lært om og aner derfor intet om de alternative livsformer, som spirokæterne også danner, derfor vil vi jo helst have taget meget overbevisende film optagelser, der beviser at der findes lange tynde spirokæter i patientens blod, som er er levende, selvstændigt bevægelige, udenfor og I celler ...
- og det KRÆVER simpelthen optimal timing af prøvetagning, til helst indenfor 12 timer efter et nyt udbrud / "flare up" - derfor stiller jeg et absolut krav om at patienterne er nødt til at føre symptomdagbogen, så jeg kan få styr på om der er cykliske tilbagefald eller ikke!

Hvis patienten er meget dårlig, ikke selv kan føre symptomdagbogen, så kan pårørende måske hjælpe med at føre symptomdagbogen og sende til mig? - ellers kan jeg desværre ikke hjælpe ...

En passende donation til daninfekt.dk mrk. forskning, der modsvarer de til mikroskopisk undersøgelse faktisk forbrugte engangs materialer (ingen honorar til mig) er meget velkommen, idet det er DanInfekt - som har CVR nummer, det har jeg ikke! - der bestiller og betaler for nye varer, jeg skal helst ikke have noget med det økonomiske at gøre; det er også derfor, at jeg kun vil udføre sagsvurdering og blodmikroskopiske undersøgelser på DanInfekt medlemmer!


/ Marie Kroun

Opdageret 22-09-2015